مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
اصول کار الکتروفیلترها در صنعت سیمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
اصول کار الکتروفیلترها در صنعت سیمان
اهداف دوره
1. آشنایی با انواع فیلترها و مکانیسم عمل و طرز کار فیلترهای الکتریکی
2. بررسی عوامل موثر بر افت راندمان غبارگیری الکتروفیلترها و افزایش توانایی علمی و عملی اپراتورها در نگهداری بهینه آنها
موضوعات دوره
1. آلودگی هوا، منابع آلودگی و آلاینده های هوا
 آلاینده های گازی، غبار
2. اثرات آلاینده های گازی و غبار بر سلامتی انسان و محیط زیست
3. تجهیزات صنعتی فیلتراسیون
4. انواع غبارگیرهای صنعتی
5. مقایسه مزایا و معایب مهمترین غبارگیرهای صنعتی
6. مزایا و معایب فیلترهای الکتریکی
7. نقش الکتروفیلتر در توسعه و پیشرفت تکنولوژی فرایند سیمان
8. استانداردهای غبار در کشورهای صنعتی و ایران
9. مکانیسم عمل و طرز کار فیلتر های الکتریکی
 تئوری ته نشینی، پدیده تولید کرونا، پدیده یونیزاسیون مولکول های گاز، پدیده باروری ذرات غبار، مکانیسم های باروری (باوری های میدانی، نفوذی و الکترونی)، شدت میدان الکتریکی، تجمع ذرات و تشکیل لایه غبار روی صفحات جمع آوری، روش جدا سازی لایه غبار رسوب کرده، اهمیت فرکانس عملیات جداسازی لایه غبار رسوب کرده، نحوه انتقال غبار به خارج از الکترو فیلتر
10. انواع فیلترهای الکتریکی
11. بررسی اجزاء فیلتر های الکتریکی به کمک نمودارها و تصاویر
12. محاسبه بازده فیلترهای الکتریکی و عوامل موثر بر بازده فیلترهای الکتریکی
13. مهمترین عوامل موثر بر افت راندمان غبارگیری الکتروفیلترها
14. عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی ذرات
 جنس و ساختار میکروسکوپی ذرات، اندازه و شکل ذرات، غلظت ذرات در گازهای حامل، درجه حرارت گازهای حامل، رطوبت موجود در گازهای حامل، ترکیب شیمیایی گازهای حامل
21. الکترو فیلتر کوره و آسیاب مواد
22. تاثیر هوای نشتی درافت راندمان
23. محاسبه و اندازه گیری میزان هوای نشتی
24. الکتروفیلتر کولر گریت و مشکلات مربوطه
25. الکتروفیلتر آسیاب سیمان
26. برج های بهسازی جریان گاز
27. مهمترین اشکالات معمول در عملکرد الکتروفیلترها و دلائل مربوطه
مخاطبین دوره:
کارشناسان و تکنیسین های دپارتمانهای مختلف تولید
 مدت: دو روز

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11305.fa
برگشت به اصل مطلب