مرکز تحقیقات سیمان - نمودار سازمانی
نمودار سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.10382.17977.fa
برگشت به اصل مطلب