- مدیر قطب
مدیر قطب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر سیدمحمد شهرتاش

مدیر قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سامانه های قدرت

استاد دانشکده مهندسی برق در گرایش قدرت

شماره تماس: 73225613

ایمیل: shahrtash AT iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=53.7144.8964.fa
برگشت به اصل مطلب