تحصیلات تکمیلی دانشگاه- آخرین اخبار
قابل توجه کلیه ورودی‌های کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/11 | 
بنام خدا
به اطلاع کلیه ورودی‌های کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۳۹۹ می‌رساند چنانچه هر زمان مشخص شود که دانشجو حقایقی را عمدا یا سهوا در زمان ثبت‌نام غیر حضوری (مانند داشتن مغایرت معدل، عدم فارغ‌التحصیلی در مقطع قبلی حداکثر تا تاریخ ۹۹/۷/۳۰، غیبت نظام وظیفه، عدم ترخیص از خدمت سربازی و ...) کتمان نموده، در هر مرحله از زمان تحصیل که باشد، قبولی وی لغو خواهد شد و حق هر گونه اعتراضی از وی سلب می‌گردد.
ضمنا پذیرفته‌شدگانی که در حین خدمت سربازی هستند باید سریعا نسبت به ترخیص از خدمت سربازی اقدام کنند و نتیجه را به تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام نمایند.
تحصیلات تکمیلی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=52.9973.61407.fa
برگشت به اصل مطلب