تحصیلات تکمیلی دانشگاه- معاون مدیر
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: آقای حمید یزدان پناه

  سمت: معاون مدیر اداره تحصیلات تکمیلی، دبیر کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  تلفن: ۷۳۲۲۵۵۵۶
  ایمیل: yazdanpanah_h [AT] iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=52.17417.47285.fa
برگشت به اصل مطلب