امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
سومین همایش بزرگ تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثا رگر دانشگاه- 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ | 
فایل گزارش همایش
نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.53827.fa
برگشت به اصل مطلب