معاونت اداری و پشتیبانی- اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب سرپرست اداره تدارکات دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با حکم مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای رضا کارگر برزی به عنوان سرپرست اداره تدارکات دانشگاه منصوب گردیدند.

ریاست محترم دانشگاه در این حکم برای ایشان توفیق روزافزون در جهت خدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسألت نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=48.4338.57653.fa
برگشت به اصل مطلب