معاونت اداری و پشتیبانی- اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب اعضاء کارگروه بررسی سختی شرایط محیط کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انتصاب

با حکم مورخ  08/11/1393 معاون اداری و پشتیبانی دانشگاه، جناب آقای دکتر محمدرضا نعیمی جمال به عنوان رئیس کارگروه بررسی سختی شرایط محیط کار و آقای دکتر سعید رستگاری، آقای ظاهرعلی غفرانی، آقای مهندس علی برنگی، آقای عبداله صفربیگی و خانم فاطمه امین جعفری به عنوان اعضاء کارگروه بررسی سختی شرایط محیط کار منصوب گردیدند.

معاون اداری و پشتیبانی دانشگاه در این حکم برای آنان توفیق روز افزون در جهت خدمتگزاری به اسلام و نظام اسلامی را مسألت نمودند. 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=48.4338.38820.fa
برگشت به اصل مطلب