پژوهشکده الکترونیک- دانشجویان.1
ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام و نام خانوادگی

  سال ورود

رضا صدیقی پاشاکی ۱۴۰۱
سهند فردادی دخت ۱۴۰۱
علی خشنود ۱۴۰۱
زینب قائم پور ۱۴۰۱
محمد صادق کلامی یزدی ۱۴۰۱
محمد رضا شفیعی ۱۴۰۰
مائده گرامی نژاد ۹۹
امیر خالق پرست ۹۹
امیر حسین رمضانخانی ۹۸
مرتضی جامعی  ۹۸
میلاد باقری صدر ۹۸
یاسمن حق جو ۹۸
محسن علیخانی ۹۸
سعید سرخوشان ۹۸
داود سعادتی  ۹۸
متینه سادات حسینی قیداری ۹۸
مهدیار رئیس المحدثین ۹۸
پوریا یوسفی ۹۷
مرتضی بابایی ۹۷
سعید حشمتیان ۹۷
پریسا بوداغی مالیدره ۹۷
علیرضا نجفی خوزانی ۹۷
کسری مزارعی سعد آبادی ۹۷
مصطفی اعتمادی نیا ۹۷
محمد مهدی راینی مقبلی  ۹۷
میترا معظم نیا ۹۶
حمید شکری قلعه ۹۶
میثم یوسف زاده ۹۶
سیده فاطمه موسوی ۹۶
مسعود یزدانی راد ۹۶
مهدی رستمی فر ۹۶
صدف سیفی کبیر ۹۶
فرزام درستکار ۹۶
علی حاجی ابراهیم زرگر ۹۶
محمد اخوان ۹۶
راضیه عبداللهی پور ۹۶
سجاد شاه قلیان ۹۶
جعفر نجفی ۹۶
محمد جواد شکاری ۹۵
بهاره خبازان ۹۵
مهیار خسروی ۹۵
امین حسن زاده ۹۵
هدی کاظمیان  ۹۴

امیرحسین ایرانی

۹۴

کیوان جوادی نژاد

۹۴

مهسا فرقدانی

۹۴

سوما احمدی

۹۳

رامتین مجتهدی صفاری

۹۳

عباس کامیار

۹۳

حسین حردانی

۹۲

نسیم سلطانی

۹۲

محمدامین کرمی

۹۲

سیدسجاد حریه

۹۲

علی مولوی

۹۲

سیدمهدی محتوی پور

۹۲

قادر نیک خواه

۹۲

محمد مرادی نژاد

۹۲

مهدی بهشت آرا

۹۲

مرتضی رضازاده مناره بازاری

۹۲

مهدی مدرسی

۹۱

آرش روح آور

۹۱

ساسان نیک سرشت

۹۱

فاطمه مظلومی

۹۱

سید حمزه قدسی

۹۱

 فریبا الیاسی 

۹۱ 

حمید ادیبان فر

۹۱

محمد جزلائیان

۹۱

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7116.8909.fa
برگشت به اصل مطلب