پژوهشکده الکترونیک- فرم اطلاعات پروژه دانشجویان
فرم اطلاعات پروژه دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توجه: " جهت سهولت در روند ارائه اطلاعات پروژه، دانشجویان عزیز از دو لینک زیر جهت دریافت فرم در قالب word و UpLoad فرم پرشده به سیستم استفاده نمایند."


    • فرم اطلاعات پروژه دانشجویان (مرحله 1)

    • فراگذاری فایل مربوط به فرم پرشده اطلاعات پروژه دانشجویان (مرحله 2)


نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.10255.17746.fa
برگشت به اصل مطلب