گروه پژوهشی مواد- اخبار و رویدادها
کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران 15 و 16 می 2012 در هتل بین المللی امیرکبیر اراک برگزار خواهد شد.

http://iiac.ir/

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=43.8602.23879.fa
برگشت به اصل مطلب