گروه پژوهشی مواد- آزمایشگاه جریان مذاب
 

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 آزمایشگاه جریان مذاب

  این آزمایشگاه از سال 1373 و به منظور مطالعه و تحقیق در مورد نحوه حرکت و مکانیسم جریان مذاب در سیستمهای راهگاهی و قالب قطعات ریختگی تأسیس شد. دوربین فیلمبرداری، انتقال فیلم به مانیتور کامپیوتر، تحلیل عکسها از طریق کامپیوتر، الکترودهای مطالعه سرعت جریان مذاب، نرم افزار محاسبه دقیق سرعت مذاب در حوضچه از وسائل و تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد.

 


  •  خدمات آزمایشگاه :
  1. شبیه سازی کلیه مراحل ورود مذاب به حوضچه راهگاهی، راهگاه عمودی، پای راهگاه، مقطع ورودی به قالب
  2. بررسی ورود حبابهای گازی، تشکیل آشفتگی و تشکیل مناطق خالی

مدیر آزمایشگاه : دکتر سید محمد علی بوترابی

مسئول آزمایشگاه

تلفن تماس: ؟؟؟؟-7391-021

آدرس پست الکترونیکی : 

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=43.8516.11666.fa
برگشت به اصل مطلب