گروه پژوهشی مواد- آزمایشگاهها
 

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 آزمایشگاه تحقیقاتی سایش

 آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای انجماد

  آزمایشگاه جریان مذاب

آزمایشگاه مواد کامپوزیت

 آزمایشگاه سنتز سرامیک

  آزمایشگاه فرایند ساخت سرامیک

 آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیکهای پیشرفته

 آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروسرامیکها و فریت‌های مغناطیسی

 آزمایشگاه مواد نسوز

آزمایشگاه میکروسکوپ های پروبی روبشی (SPM)

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=43.8455.11580.fa
برگشت به اصل مطلب