گروه پژوهشی مواد- ارتباط با ما
 

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:

تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، مرکز تحقیقات مهندسی مواد

تلفن: 77240372-021 

دورنگار: 77240480-021                                                                                

پست الکترونیک مرکز: merc@metaleng.iust.ac.ir

پست الکترونیک مدیریت مرکز: saghafian@iust.ac.ir 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=43.8043.10356.fa
برگشت به اصل مطلب