مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- پیام مدیر
پیام مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  به نام خدا

  سپاس و ثنا مخصوص خداوندی است که از لطف خود، وجود را به ما ارزانی داشت تا مسیر بندگی و طاعت باز شود. هم او، نیروی تعقّل به ما بخشید تا راه ترقّی را بپیماییم و از نعم او به درستی بهره گیریم.

  انسان مسیر تحول خود را در بستر تاریخ به جریان انداخت و تمدّن ها پدید آمدند. تمدّن ها در سایه فرهنگ زیستند و دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات و عادات جامعه را شکل دادند.

  بی شک، تمدّن جامعه ای ماندگار است که فرهنگ آن در مسیر بالندگی و زایندگی سیر صعودی یابد و نیاز مردم را درآن عصر پاسخ گوید.

  دانشگاه در محوریت این حرکت ایستاده است و معلّمان و متعلّمان بار اصلی این مسئولیت خطیر را بر دوش می کشند. فرهنگ و تمدّن کشور ما ایران، نمونه ای شاخص در طول تاریخ بوده است که گاه با شتاب در قافله بشری پیشتاز بوده و گاهی نیز از حرکت ایستاده است. حرکت عظیم مردمی در انقلاب اسلامی سال 1357، مسئولیّت همه ما، خصوصاً دانشگاهیان را در توسعه و تعالی کشورمان افزود و راهی نو برای پیشرفت گشود.

  توسعه فرهنگی، مهم ترین عاملی است که کاروان اقتصادی، سیاسی و علمی امروز ما را می تواند به حرکت در آورد و جامعه اسلامی ما را به جایگاه شایسته ای ره نماید.

  این حرکت فرهنگی پایانی ندارد زیرا ره نمودن در مسیر رسیدن به کمال مطلق را پایانی نیست. اما، مهم این است که در مسیر باشیم و چراغ نوربخش هدایت را که بوسیله انبیاء و اولیاء الهی روشن شده است پاس بداریم.

  از خداوند متعال می‏خواهیم ما را توفیق دهد قدم مثبت و مؤثّری در ارتقاء فرهنگ ایرانی اسلامی کشور عزیزمان ایران برداریم.

جواد مرزبان راد

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.3483.3510.fa
برگشت به اصل مطلب