مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سایر امور فرهنگی کارکنان
توزیع کارت اهدای خون (13 اردیبهشت 1395)دانشگاهیان، 11خرداد 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۱ | 

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

به اطلاع اساتید و کارمندان محترم دانشگاه که در روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 95 در برنامه اهدای خون شرکت نمودند، می رساند جهت دریافت کارت اهدای خون، به ساختمان پانزده خرداد، طبقه ی سوم، مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی مراجعه فرمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.14973.45844.fa
برگشت به اصل مطلب