مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
نشست فرهنگی اساتید / چیستی زندگی/ 30 بهمن 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/2 | 

 
نشست فرهنگی ویژه اساتید، در روز دوشنبه 30 بهمن ماه 1396 با موضوع "چیستی زندگی" و با سخنرانی مدرس نهج البلاغه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، "جناب آقای دکتر حمید خویی"، در "سالن جلسات طبقه سوم ساختمان 15خرداد" از ساعت 13 لغایت 15 برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.14972.52743.fa
برگشت به اصل مطلب