مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- اساتید مشاور دانشکده ها
نشست اساتید مشاور با حضور معاونت آموزشی و معاونت فرهنگی و اجتماعی / 15 بهمن 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | 

نشست اساتید مشاور، با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی، مدیرکل آموزش دانشگاه و اساتید مشاور در تاریخ 15 بهمن 1397 در مجتمع رفاهی اساتید برگزار شد.

در آغاز این جلسه جناب آقای دکتر مرزبان راد، مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به بیان مقدمات و گزارش طرح استاد مشاور و اهداف پیش روی اجرای این طرح را تبیین نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر شریعت، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، تلاش اساتید مشاور در نیم سال اول تحصیلی 97 را ستوده و به بررسی اهداف و دستاور های این طرح پرداختند و از اساتید مشاور فعال در این حوزه خواستار ارائه پیشنهادات و انتقادات و همچنین ارائه ایده های موثر در بهبود روند اجرایی کار شدند. ایشان در ادامه نتیجه نظرسنجی طرح استاد مشاور که از دانشجویان مخاطب این طرح اخذ شده بود را به تفکیک دانشکده و شاخص های مختلف برای اساتید مشاور حاضر تشریح نموده و خواستار بهبود شاخص های آماری دارای سطح پایین تر، شدند.
در ادامه مدیرکل آموزش دانشگاه به بیان نکات مختلف آموزشی، نحوه ثبت نام و تایید دروس و رفع مشکلات احتمالی دانشجویان پرداخته و تذکرات لازم را داده و پاسخگوی اساتید مشاور د زمینه های مختلف آموزشی بودند.

سپس، برخی از اساتید محترم مشاور حاضر در جلسه به بیان دیدگاه های خود در زمینه های مختلف مرتبط با طرح استاد مشاور پرداختند، در نهایت جلسه همراه با ذکر صلوات به پایان رسید.


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.14970.55976.fa
برگشت به اصل مطلب