مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مسابقات فرهنگی کارکنان
سوالات و پاسخ نامه مسابقه کتابخوانی کارکنان مرحله 46

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۶ | 

AWT IMAGE

سؤالات دیپلم

سؤالات کاردانی و بالاتر

پاسخنامه

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.14961.41993.fa
برگشت به اصل مطلب