مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مسابقات فرهنگی کارکنان
سی و دومین دوره مسابقات کتابخوانی کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۲ | 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.14961.32785.fa
برگشت به اصل مطلب