مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- معرفی کتاب های مفید
معرفی کتاب های مفید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۶ | 

نام کتاب دریافت فایل
دقایقی با قرآن (براساس تفسیر نور) AWT IMAGE
سیری در سیره ائمه اطهار AWT IMAGE
اصول فلسفه و روش رئالیسم اثر استاد مطهری 1 AWT IMAGE
اصول فلسفه و روش رئالیسم اثر استاد مطهری 2 AWT IMAGE
اصول فلسفه و روش رئالیسم اثر استاد مطهری 3 AWT IMAGE
اصول فلسفه و روش رئالیسم اثر استاد مطهری 4 AWT IMAGE
اصول فلسفه و روش رئالیسم اثر استاد مطهری 5 AWT IMAGE
توحید اثر استاد مطهری AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.12674.27122.fa
برگشت به اصل مطلب