معاونت فرهنگی- کاردانشجویی
نرخ حق الزحمه کاردانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/24 | 

بنا بر ابلاغ صورتجلسه هشتمین جلسه هیأت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران (دوره ششم)، نرخ حق الزحمه کاردانشجویی از تیر ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد:

وضعیت دانشجو

نرخ به ریال سقف ماهیانه (ساعت)

دانشجوی کارشناسی

۱۹,۰۰۰

تا ۸۵

دانشجوی کارشناسی ارشد

۳۰,۰۰۰

تا ۸۵

دانشجوی دکتری

۵۵,۰۰۰

تا ۱۰۰

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.6822.42166.fa
برگشت به اصل مطلب