معاونت فرهنگی- معرفی معاون
معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌هادکتر عبدالمجید ارجمندی

 

معاون فرهنگی و اجتماعی

رتبه علمی: استادیار

 

گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

 

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۶۳

 

تلفن داخلی:۷۴۰۰و۷۴۰۱

 

نمابر: ۷۷۲۴۰۵۶۲

 

پست الکترونیک:a_arjomandiiust.ac.ir

 

محل کار: ساختمان ۱۵ خرداد- طبقه دوم - معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

تحصیلات:

دکتری -ادبیات و زبان فارسی- دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد - ادبیات و زبان فارسی - دانشگاه اهواز

کارشناسی - ادبیات و زبان فارسی - دانشگاه شیراز 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.6588.7881.fa
برگشت به اصل مطلب