معاونت فرهنگی- معرفی معاون
معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دکتر علیرضا معینی

معاون فرهنگی و اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

عضو گروه مدیریت بهره‌وری و پروژه دانشکده مهندسی صنایع

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۶۳

تلفن داخلی:۷۴۰۰و۷۴۰۱

نمابر: ۷۷۲۴۰۵۶۲

پست الکترونیک:Email : moini AT iust.ac.ir

محل کار: ساختمان ۱۵ خرداد- طبقه دوم - معاونت فرهنگی و اجتماعی

تحصیلات:

• کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
• کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
• دکترا: مهندسی صنایع، دانشگاه کوئینزلند استرالیا

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.6588.7881.fa
برگشت به اصل مطلب