معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/30 | 
یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت
ویژه آثار و دستاورهای انجمن‌های علمی دانشجویی

تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن الی ۲ اسفند
افتتاحیه نمایشگاه: ۳۰ بهمن، محوطه مجتمع شهید بهرامی
اختتامیه: ۲ اسفند ساعت ۱۵ الی ۱۷، مجتمع شهید بهرامی
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.70892.fa.html
برگشت به اصل مطلب