معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
طرح های در حال اجرا در مرکز مشاوره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
طرح های در حال اجرا در مرکز مشاوره
مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران اجرا می کند:
۱ - طرح پایش سلامت روان:
👈ارزیابی سلامت روان حداقل ۵ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه
۲ - طرح احوال پرسی و همدلی:
👈تماس تلفنی و احوال پرسی تلفنی از حدود ۱۰ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه
۳- طرح احوال پرسی از والدین دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: 
👈تماس تلفنی و احوال پرسی تلفنی و عرض تبریک بابت پذیرش فرزندان حدود ۴ هزار نفر از والدین دانشجویان نوورود 

 بازه زمانی اجرای طرح:
👈مهرماه تا آذر ماه ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.65120.fa
برگشت به اصل مطلب