معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
إنا لله و إنا إلیه راجعون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/23 | 
إنا لله و إنا إلیه راجعون

از شمار دو چشم، یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
با کمال تأسف، استاد برجسته، جناب آقای دکتر حمید احمدیان، استاد فرهیخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و رییس پردیس دانشگاهی، اندیشمند و پژوهشگر برجسته این دانشگاه، چهره در نقاب خاک کشید. این اندیشمند برجسته که در علم و دانش و تواضع نامدار بود، در این دوران تلخ گسترش بیماری منحوس کرونا، از میان خانواده علم و صنعت ایران به دیدار حق شتافت.
بدین وسیله به خانواده محترم ایشان و عموم دانشگاهیان علم و صنعت ایران و جامعه علمی کشور تسلیت عرض می نماییم.

 "شادی روح آن مرحوم صلوات"
معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه علم و صنعت ایران
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.64406.fa
برگشت به اصل مطلب