معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی در امور بانوان منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/12 | 

 با حکم آقای دکتر ارجمندی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، سرکار خانم دکتر سمانه تقدیر به سمت «مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی در امور بانوان» منصوب شد.

جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به خانم دکتر تقدیر، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.60010.fa
برگشت به اصل مطلب