معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 
مرکز مشاوره کارگاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط موثر و روابط بین فردی را برگزار می کند. این کارگاه شنبه ۹۷/۸/۱۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در کلاس ۴۲۵ دانشکده ریاضی برگزار می گردد. مدرس کارگاه خانم دکتر عظیمی می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.54490.fa
برگشت به اصل مطلب