معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
کارگاه انگیزش با رویکرد کارآفرینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 
در راستای طرح استاد-مشاور و در قالب کلاس های آشنایی با رشته و مهارت های دانشجویی، کارگاه آموزشی انگیزش با رویکرد کارآفرینی ویژه ورودی های کارشناسی ۹۷ در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز برگزار می گردد. این کارگاه در کلاس ۱۴۶ این دانشکده از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و توسط دکتر شفیعا از اساتید دانشکده صنایع اجرا می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.54486.fa
برگشت به اصل مطلب