معاونت فرهنگی- معرفی کارکنان معاونت
معرفی کارکنان گروه طرح و برنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | 

گروه طرح و برنامه

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک شماره تلفن داخلی عکس پرسنلی
مرجانه تیموریان کارشناس نظارت و ارزشیابی teimoorianm@iust.ac.ir ۴۲۲۴
فاطمه موحدیان کارشناس برنامه ریزی فرهنگی f_movahedian@iust.ac.ir ۴۲۲۲ AWT IMAGE
لیلا رضایی مسئول دفتر، مسئول سایت، امور مالی l_rezai@iust.ac.ir ۴۲۲۰ AWT IMAGE

آدرس گروه طرح و برنامه: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده فناوری های نوین - طبقه هم کف

تلفن مستقیم گروه طرح و برنامه: ۷۷۲۴۰۶۶۲

فکس گروه طرح و برنامه: ۷۷۲۴۰۶۶۱

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.17573.48152.fa
برگشت به اصل مطلب