معاونت فرهنگی- معرفی کارکنان معاونت
معرفی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک شماره تلفن داخلی عکس پرسنلی
حسن ضیایی فرد مسئول دفتر معاونت ziyaih@iust.ac.ir ۲۴۰۰ و ۲۴۰۱ AWT IMAGE
مهدی رستمی عامل مالی
اعظم رجبی جیرنده مسئول مالی و مسئول کار دانشجویی a_rajabi@iust.ac.ir ۲۴۱۰ AWT IMAGE
عباس جهانیان خدمات و نامه رسان ۲۴۶۲ AWT IMAGE
سیدجواد حجازی مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی hejazi@iust.ac.ir ۲۴۸۱ AWT IMAGE
علی زندی

مسئول فناوری اطلاعات روابط عمومی معاونت

zandi@iust.ac.ir ۴۱۶۶

سیدجواد باقری

امور اجرایی روابط عمومی

j_bagheri@mail.iust.ac.ir ۳۶۶۴ AWT IMAGE

آدرس دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه دوم - معاونت فرهنگی اجتماعی

تلفن مستقیم دفتر معاونت: ۷۷۲۴۰۵۶۳   -    فکس دفتر معاونت: ۷۷۲۴۰۵۶۲

آدرس روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه سوم -  روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی

تلفن مستقیم روابط عمومی معاونت: ۷۷۲۴۰۵۰۵   -   فکس روابط عمومی معاونت: ۷۷۲۴۰۶۵۸

آدرس پست الکترونیک معاونت: sca@iust.ac.ir

شماره پیامک: 30004554552481

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.17573.48048.fa
برگشت به اصل مطلب