مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
گزارش کارگاه مداخله در بحران های روان شناختی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | 
مرکز مشاوره کارگاه آموزشی مداخله در بحران روانشناختی را برگزار نمود. این کارگاه 96/12/16 توسط آقای دکتر قادری ویژه کارشناسان خوابگاه ها و انتظامات برگزار شد. در این جلسه مباحثی همچون پیشگیری، مداخله و پیگیری های پس از آسیب های روانشناختی مطرح گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.52547.fa
برگشت به اصل مطلب