مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
گزارش کارگاه مدیریت زمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۳۰ | 
مرکز مشاوره، کارگاه مدیریت زمان را تاریخ 96/8/29 در دانشکده مهندسی شیمی برگزار نمود. مدرس کارگاه آقای جواهری از روان شناسان مرکز مشاوره دانشگاه بودند.
مهارت مدیریت زمان: این مهارت به افراد ابزاری می دهد که با کمک آن افراد می توانند در زمان صرفه جویی کنند، با داشتن آمادگی قبلی در فعالیتهای اجتماعی حضور یابند، حجم کارشان را کاهش دهند، بر پیشرفت کارها نظارت داشته باشند و میزان استرس و فشار روانی شان را کاهش دهند.
این کارگاه با حضور 21 نفر از دانشجویان برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.51499.fa
برگشت به اصل مطلب