مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
کارگاه ارتقاء تحصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۵ | 

 

AWT IMAGE

از برنامه های طرح ارتقاء تحصیلی کارگاهی در روز پنجشنبه 95/8/27 از ساعت 8 الی 13 برگزار می گردد. از مباحث مورد ارائه در این کارگاه ها: قوانین و مقررات تحصیلی، علل افت تحصیلی، مدیریت زمان و برنامه ریزی، اهمال کاری و کمالگرایی می باشد.
دانشجویانی که ملزم به شرکت در این برنامه ها نمی باشند و علاقه مند به شرکت در این برنامه می باشند، می توانند با مراجعه به مرکز مشاوره (رو به روی دانشکده های شیمی و مواد) ثبت نام نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47328.fa
برگشت به اصل مطلب