مرکز مشاوره دانشجویی- ارتباط با ما
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تلفن:  77240392-77240393 -77240464

فکس: 77491239

آدرس:تهران -میدان رسالت -خیابان هنگام-خیابان دانشگاه علم و صنعت-روبروی دانشکده مواد و شیمی - مرکز مشاوره دانشگاه

ایمیل:  moshavereh AT iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=40.3598.3644.fa
برگشت به اصل مطلب