امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
برگزاری مسابقات پانتومیم در خوابگاه باقری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۱ | 
این مسابقه در جهت شادی و نشاط در بین دانشجویان خوابگاه باقری در مورخ 98/2/28 برگزار گردید .در این مسابقه 9 تیم شرکت کردند که بعداز 2 ساعت مسابقه  تیم های اول و دوم مشخص و به آن ها جوایزی تقدیم شد.
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.5784.56592.fa
برگشت به اصل مطلب