امور فرهنگی و فوق برنامه- مجمع دانشجویان حزب الله
مجمع دانشجویان حزب الله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجمع دانشجویان حزب الله 

AWT IMAGE  

  مجمع دانشجویان حزب الله نهادی است اسلامی متشکل از دانشجویان مسلمان و متدین و تابع ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی که در راستای شعار "واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا" و ایجاد ارتباط بین دانشجویان مسلمان در سراسر جهان بدور از وابسته گی های خارجی و تلاطمات سیاسی داخلی تشکیل می گردد.

  از مهمترین اهداف این مجمع عبارتند از همکاری، حمایت، توسعه و ایجاد ارتباط و پیوند بین تشکلهای اسلامی بویژه دانشجویان مسلمان در سرتاسر جهان، تلاش در جهت حفظ روحیه جهاد و شهادت در جامعه بویژه در بین قشر دانشگاهی، کسب اطلاعات و آمادگی لازم در جهت شناختن و شناساندن مسلمانان و مظلومین جهان و تبیین راههای ارتباط و همدردی و کمک به آنان.

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.4974.8633.fa
برگشت به اصل مطلب