امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون فیلم و سیما
اسامی دبیر و اعضای کانون فیلم و سیما در سال 97_96

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اسامی دبیر و اعضای کانون فیلم در سال 99-98

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1 امیر حسین عربی دبیر
2 ساغر اسمعیلی عضو اصلی
3 پارسا عسگر خانی عضو اصلی
4 ماجده سادات شاه ولایتی عضو اصلی
5 سپهر رحمتی عضو اصلی
6 پیام یارندی عضو علی البدل
7 سولماز نیازی عضو علی البدل
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.4965.51181.fa
برگشت به اصل مطلب