دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه ها و اخبار عمومی
بازدید دانشجویان کنترل صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/8 | 
در این بازدید دانشجویان با فرآیند ساخت سرم و سیستم های کنترل و اتوماسیون مربوطه آشنا شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.6169.55204.fa
برگشت به اصل مطلب