دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
تبریک ارتقاء علمی آقای دکتر عبدالعالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

اساتید و کارکنان دانشکده مهندسی برق

       

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6168.73402.fa.html
برگشت به اصل مطلب