دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
تبریک به آقای دکتر پشتان و دکتر شمقدری برای چاپ مقاله در مجله IEEE Transactions on Cybernetics

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/17 | 

چاپ مقاله‌ی دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر IEEE Transactions on Cybernetics
دکتر جواد پشتان استاد دانشکده مهندسی برق بر مبنای نتایج پروژه دانشجوی دکترای خود، خانم حمیده جعفری با مشاوره دکتر سعید شمقدری موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای در سال ۲۰۲۲ تحت عنوان « طراحی فیلتر کالمن تشخیص و جداساز عیب با رویکرد مدیریت ارسال داده‌های اندازه‌گیری برمبنای وقوع رویداد» در ژورنال بین المللی IEEE Transactions on Cybernetics گردیده‌اند.لذا کسب این افتخار را به نامبردگان تبریک عرض می نمائیم و آرزوی توفیق روزافروان برای ایشان داریم.ادامه
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6168.73272.fa.html
برگشت به اصل مطلب