دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
سخنرانی دکتر فرزان حدادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 
گزارش فرصت مطالعاتی صنعتی در مرکز تحقیقات همراه اول آقای دکتر فرزان حدادی روز سه شنبه ۳۰ام آذر ماه از ساعت ۱۳الی ۱۳:۳۰بصورت مجازی ادامه
آدرس لینک: meeting.iust.ac.ir/vc 
کد ورود: ۹۹۶۰۸۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.6168.65871.fa
برگشت به اصل مطلب