دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
دوره پسادکتری در موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
به اطلاع می رساند موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی وابسته به وزارت دفاع در نظر دارد دوره پسا دکتری دو ساله در حوزه کلی علوم رایانه و شناختی برگزار نماید.
دانش پژوهان علاقمند با دفتر توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با وزارت دفاع به شماره 73222358 تماس حاصل نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.6168.58291.fa
برگشت به اصل مطلب