دانشکده مهندسی برق- اخبار صفحه اول
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 
قابل توجه دانشجویان محترم ارشد جهت حضور در کلاس ها
شماره کلاس درس:
 کنترل تطبیقی                 آقای دکتر گنجه فر          شماره ۲۰۱
کنترل چند متغیره             آقای دکتر جاهد مطلق     شماره ۲۰۲
فیزیک حالت جامد پیشرفته   آقای دکتر یزدان پناه       شماره ۲۰۳
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.19334.65499.fa
برگشت به اصل مطلب