دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های امور فرهنگی
برگزاری جلسه شورای صنفی دانشکده مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 

جلسه شورای صنفی دانشجویی دانشکده مهندسی برق با ریاست دانشکده روز۲۳ مهرماه۹۶ در دفتر ریاست دانشکده و با حضور جناب اقای دکتر اکبری(معاون دانشجویی دانشگاه علم وصنعت)،جناب آقای دکتر شایانفر(ریاست دانشکده برق) ،جناب آقای دکتر کرمی(معاونت فرهنگی دانشکده)وآقای محمدمهدی شواخی(دبیرشورای صنفی دانشکده)و تنی چند از اعضای شورای صنفی دانشکده٬ برگزار شد.

مباحث این جلسه حول معرفی شورا٬ بحث بر روی کلیات و روند کاری شورای صنفی و نحوه‌ی تعامل سازنده بین شورا و مسئولین دانشکده عنوان گردید که افراد حاضر به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.18040.51187.fa
برگشت به اصل مطلب