دانشکده مهندسی برق- آزمایشگاههای تحقیقاتی
آزمایشگاه تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/4 | 

آزمایشگاه تحقیقات فضایی و اتوماسیون صنعتی :

  1. تحقیق و پژوهش و طراحی و ساخت سامانه های فضایی 
  2. تحقیق و پژوهش و طراحی و پیاده سازی سامانه های اتوماسیون صنعتی 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.16283.44287.fa.html
برگشت به اصل مطلب