دانشکده مهندسی برق- زمینه های تحقیقاتی
زمینه های تخصصی، تحقیقاتی و مهارتهای فنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/4 | 
زمینه های تخصصی و تحقیقاتی:
 • مدیریت، مهندسی سیستم، تضمین محصول، طراحی و ساخت سامانه های فضایی و ماهواره
 • استانداردهای فضایی در حوزه مدیریت، مهندسی سیستم و تضمین محصول
 • کنترل ارتعاشات در ساختارهای انعطاف پذیر) ماهواره ها، ربات ها و جرثقیل ها(
 • کنترل غیرخطی زمان محدود
 • مهندسی سیستم های اتوماسیون صنعتی
 • کنترل پیشرفته فرایند های صنعتی(APC) و بهینه سازی بهنگام فرآیندهای صنعتی(RTO)
 • بهبود و تنظیم حلقه های کنترلی پایه و پیشرفته (ARC & PID Tuning)
 • ابزار دقیق و شبکه های صنعتی

مهارتهای فنی و نرم :
 • اصول طراحی و تهیه Datasheet فرایندهای صنعتی
 • پیکربندی سخت‌افزاری، برنامه‌نویسی و راه‌اندازی DCS هایYOKOGAWA سری ۳۰۰۰Centum CS و سری Centum VP و PCS۷ SIEMENS
 • پیکر بندی سخت افزاری، برنامه نویسی و راه اندازی PLC های SIEMENS S۷-۲۰۰ و S۷-۳۰۰  وS۷-۴۰۰  و ​​​​​​​S۷-۱۲۰۰  
 • سایزینگ و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق  و تهیه مدارک مهندسی(دیتا شیت) ​​
 • پیکربندی و راه اندازی شبکه های صنعتیFoundation Fieldbus ,Profibus AP, DP وModbus و Ethernet ​​​​​​Industrial .
 • طراحی تابلوهای برق MV/LV
 • اصول و فنون مذاکره
 • مدیریت استراتژیک
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.16279.44279.fa
برگشت به اصل مطلب