دانشکده مهندسی برق- دکتر حسین بلندی
Dr. Bolandi

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/9 | 
AWT IMAGE

  دکتر حسین بلندی

  مرتبه علمی: دانشیار

  تلفن: ۷۳۲۲۵۶۲۴ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: h_bolandiiust.ac.ir

   Dr. Hossein Bolandi

  Title: Associate Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۶۲۴

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: h_bolandiiust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects| Executive cooperation| Technical Report

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

Hossein Bolandi © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=35.16189.42486.fa
برگشت به اصل مطلب