دانشکده مهندسی برق- دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی
Dr. Mousavi Mirkalaei

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ | 

AWT IMAGE

  دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلائی

  مرتبه علمی: استاد

  تلفن: ۷۳۲۲۵۷۷۵ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: M_Mosavi(At)iust.ac.ir

  Dr. Seyed Mohammadreza Mousavi mirkolaei

  Title: Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۵

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email :M_Mosavi(At)iust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

 Seyed Mohammadreza Mousavi Mirkolaei © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.15089.42445.fa
برگشت به اصل مطلب