دانشکده مهندسی برق- تجارب آموزشی
تجارب آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۷ | 

۱. پردازش تکاملی (کارشناسی ارشد- دکتری)

۲. شبکه های عصبی (کارشناسی ارشد- دکتری)

۳. ریزپردازنده ۲ (کارشناسی ارشد- دکتری)

۴. معماری پیشرفته کامپیوتری (کارشناسی ارشد- دکتری)

۵. طراحی مدارات مجتمع فرکانس بالا (کارشناسی ارشد- دکتری)

۶. پردازشگرهای سیگنال های دیجیتال (کارشناسی ارشد-دکتری)

۷. مبانی مهندسی برق ۱ (کارشناسی)

۸. مدارهای الکترونیکی ۱ (کارشناسی)

۹. زبان های ماشین و اسمبلی (کارشناسی)

۱۰. مدارهای منطقی (کارشناسی)

۱۱. معماری کامپیوتر (کارشناسی)

۱۲. ریزپردازنده ۱ (کارشناسی)

۱۳. اصول میکروکنترلرها (کارشناسی)

۱۴. سیستم های خبره (کارشناسی)

۱۵. زبان تخصصی (کارشناسی)

۱۶. شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (کارشناسی)

۱۷. مباحث ویژه در الکترونیک (کارشناسی)

۱۸. مدارهای الکتریکی ۱ (کارشناسی)
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.15064.42665.fa
برگشت به اصل مطلب